“მედიასახლი” ახალი ამბებისა და რეკლამის მიმწოდებელი, მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული მედიაორგანიზაციაა, რომელიც ჯერ-ჯერობით, 9 ადგილობრივ ვებგვერდს აერთიანებს:

www.zugdidelebi.ge

www.khobelebi.ge

www.potelebi.ge

www.senakelebi.ge

www.martvilelebi.ge

www.abashelebi.ge

www.chkhorotskuelebi.ge

www.tsalenjikhelebi.ge

www.mestielebi.ge

„მედიასახლი“, ამ ვებგვერდების საშუალებით, ახალ ამბებთან, რეკლამასთან ერთად, შემოგთავაზებთ ისტორიებს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულ ადამიანებზე, რომელთა ბიოგრაფიები საქართველოს პატარა ქალაქებში იწყება. შეიძლება მათ შორის აღმოჩნდეთ თქვენ, თქვენი საქმეებით.

ყიდით, თუ ყიდულობთ, ან რეკლამა გნებავთ, ან უბრალოდ, მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბის მოყოლა გინდათ, – ,,მედიასახლს” პროფესიონალთა ჯგუფი მართავს და თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა, სასურველ აუდიტორიასთან ითანამშრომლოთ.